k20-t17

Forbehold

Her finner du dokumentasjon relatert til forbehold på våre sider

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i prospektet, samt eiers rett til å endre prosjektet.

Utbygger har rett til å justere leveransen dersom tilsiktet kvalitet og standard ikke reduseres. Det gjøres samtidig oppmerksom på at alle tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner, og at det kan forekomme avvik fra disse i oppført bygg.

Personvern     Forbehold     Copyright © 2022


Dette digitale prospektet er utviklet av Opulens Eiendomsselskap og Malling & Co Markets i samarbeid med Pulse Communications & Plyo